Intern høring - Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023

08. februar 2019

Høringsfrist 18.03.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

På landsstyremøtet i Kristiansand 4.-6. juni skal nytt Prinsipprogram 2019-2023 og nytt Arbeidsprogram for 2019-2021 vedtas. Sentralstyret har drøftet et forslag til nytt Prinsipp- og arbeidsprogram i møte 15. januar 2019, og vedtok å sende forslaget på intern høring i organisasjonen.

Sentralstyret nedsatte i november 2018 en arbeidsgruppe til å utarbeide forslag til nytt Prinsipprogram 2019-2023 og Arbeidsprogram 2019-2021. Arbeidsgruppen har bestått av Christer Mjåset, visepresident Legeforeningen og leder av Yngre legers forening, Jon Helle, sentralstyremedlem og leder av Overlegeforeningen, Tom Ole Øren, sentralstyremedlem og leder av Allmennlegeforeningen, og Cecilie Risøe, leder av fagstyret Legeforeningen.

Arbeidsgruppen har diskutert dagens to programmer og innretning. Arbeidsgruppens drøfting konkluderte med å innstille på videreføring av dagens prinsipprogram. Det er vurdert at dette programmet fremstår som et "langtlevende" dokument slik det står i dag. Arbeidsprogrammet er betydelig revidert. Det er gitt nye overskrifter, og nye budskap. Flere budskap står imidlertid igjen fra forrige program. Dette fordi de fortsatt fremstår som gode prioriterte budskap, eller fordi sakene er uforløst.

Det er viktig å sikre at arbeidsprogrammet fremstår relevant og oppdatert for dagens helsepolitiske utfordringer. Programmet skal også være et veikart for sentralstyrets arbeid i den neste toårsperioden. Forslaget til nytt arbeidsprogram inneholder konkrete budskap foreningen ønsker å videreutvikle og arbeide for.

Sentralstyret ber derfor organisasjonsleddene komme med tilbakemelding og innspill på:

A) videreføring av dagens prinsipprogram for 2019-2023.

B) de foreslåtte standpunktene i forslag til nytt arbeidsprogram 2019-2021.

Arbeidsgruppen består av:

Christer Mjåset 
Visepresident
Leder YLF

Jon Helle
Sentralstyremedlem
Leder OF

Tom Ole Øren
Sentralstyremedlem
Leder AF

Cecilie Risøe
Leder fagstyret

 

Se vedlegg for mer informasjon, i tillegg til dagens Prinsipp- og Arbeidsprogram her:https://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Prinsipp-og-arbeidsprogram/

 

Saksbehandler

Anders Vollen Samfunnspolitisk avdeling