Intern høring - Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023

08. februar 2019

Høringsfrist 18.03.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Vollen Samfunnspolitisk avdeling