Høring – Endringer i koder for bruksområde til apoteketiketten

26. mars 2020

Høringsfrist 05.05.2020

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Fra Statens Legemiddelverk har Legeforeningen mottatt høring om endringer i koder for bruksområde til apoteketiketten.

En arbeidsgruppe ved Legemiddelverket har gjennomgått og revidert en del av kodene i kodeverket bruksområde til etiketten (OID 7488). Arbeidsgruppen har gjennomgått alle kodene i kodeverket med tanke på språk og pasientvennlig kommunikasjon og har forslag til enkelte endringer.

Noen koder er foreslått fjernet fra kodeverket fordi Legemiddelverket mener disse ikke er i bruk (i FEST) eller de anser andre tilsvarende koder som mer egnede.

For andre koder foreslår Legemiddelverket en endret ordlyd. I brevet fra Statens Legemiddelverk finner dere en oversikt over foreslåtte endrede koder.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer om høringen i vedlagte høringsbrev fra Statens Legemiddelverk.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 5. mai 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Eirik N. Arnesen Medisinsk fagavdeling