Innspillsrunde: Retningslinje vedrørende SNOMED CT i Norge

22. juni 2020

Høringsfrist 16.08.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Fra Direktoratet for e-helse har Legeforeningen mottatt innspillrunde om retningslinje vedrørende SNOMED CT i Norge. Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å "Etablere og forvalte et nasjonalt, standardisert språk (SNOMED CT i kombinasjon med helsefaglige kodeverk) for strukturering av informasjon i journalsystemene i samarbeid med aktørene i sektoren. Direktoratet skal understøtte aktørenes bruk av standardisert språk, herunder bistå Helseplattformen i MidtNorge med utprøving og innføring."

En sentral del av oppdraget er å sikre at terminologien SNOMED CT blir brukt på de
områdene det er hensiktsmessig også utover Helseplattformen. Retningslinjen som nå
sendes ut for innspill skal bidra til dette.

 

Direktoratet ønsker spesielt innspill på følgende punkter:

  • Retningslinjen som helhet:
    • Er anbefalingen tydelig nok?
    • Kommer hensikten godt nok fram?
    • Oppfattes retningslinjen som praktisk nyttig?
  • Innspill til videre behov

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 16. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling