Høring – forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

16. februar 2021

Høringsuttalelse

Legeforeningens høringssvar – forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte den 11. februar 2021 på høring forslag om endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Høringsfristen er 25. februar 2021.
HOD foreslår å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19.

Legeforeningen går imot forslaget om å gi provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter i apotek rett til å rekvirere bestemte vaksiner mot covid-19.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv