Landsstyresak - Valg av lokal arrangør for landsstyremøte 2023

22. januar 2021

Høringsfrist 01.04.2021

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Sentralstyret vedtok i møte 19.1.2021 å sette i gang prosess for å finne medarrangør for landsstyremøte i 2023. Fast praksis for arrangement av landsstyremøtene er at det hvert annet år søkes medarrangør fra avdelingene.  

 

Av Legeforeningens lover § 3-1-2 (1) fremgår at landsstyret holder møte hvert år innen utgangen av mai måned. 

  

Sentralstyret ber organisasjonsleddene om forslag på sted og lokal arrangør for 2023. I 2023 er det offentlig fridag mandag 29.5. Det anbefales derfor at møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 6.6 – torsdag 8.6.2023. 

 

For å kunne arrangere landsstyremøte stilles det krav til størrelse på hotell og møteromkapasitet Det må være plass til ca. 250 personer i klasseromsoppsett i plenumsalen, ca. 16 grupperom i varierende størrelse fra 6-50 personer, bankettsal til ca. 250 personer, og ca. 250 hotellrom på hotellet eller i nærhet av konferansehotellet. Lokal arrangør har medansvar for åpningsmøtet, planlegging og gjennomføring av lokalt arrangement landsstyremøtets første kveld, og underholdning og kulturelle innslag i løpet av møtet og bankett. Hovedforeningen gir økonomisk bistand til arrangementet basert på budsjett og i dialog med lokal arrangør.  

 

Høringsfristen er satt til 1. april 2021. Høringssvar lastes inn på legeforeningen.no. 

 

Vedlagt følger oversikt over tidligere avholdte landsstyremøter. 

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab