Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi

Medisinsk fagavdeling

06. juli 2022

Høringsfrist 20.09.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Oda Sjøvoll | Medisinsk fagavdeling