Høring - Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm.

Medisinsk fagavdeling 15. juni 2022

Høringsfrist 22.07.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling