Høring - Forslag til endringer i forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister

Avdeling for jus og arbeidsliv

21. desember 2023

Høringsfrist 29.01.2024

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av Forslag til endringer i forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer gebyrnivåene i forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister. Departementet foreslår å redusere gebyret for behandling av søknader om autorisasjon og spesialistgodkjenning fra søkere som har utdanning og spesialistutdanning fra land både innenfor EU/EØS og utenfor EU/EØS.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2024, Prop. 1 S (2023-2024), foreslått bevilget 20 millioner kroner til å redusere kostnader forbundet med gjennomføring av tilleggskrav og gebyrer for  behandling av søknader om autorisasjon og spesialistgodkjenning fra helsepersonell med utdanning fra utlandet. Det er foreslått 13,5 mill. kroner for å holde gebyrene lave og 6,4 mill. kroner til lavere kostnader for tilleggskravene.

Under forutsetning av at Stortinget vedtar den foreslåtte bevilgningen, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i dette høringsnotatet å endre gebyrnivåene i forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister. Departementet foreslår å redusere gebyret for behandling av søknader om autorisasjon og spesialistgodkjenning fra søkere som har utdanning og spesialistutdanning fra land innenfor EU/EØS og utenfor EU/EØS.

Denne høringen skal grunnet fristen behandles administrativt.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 29. januar 2024. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv