Artikler om personvern

Noen viktige endringer med det nye regelverket

Grunnprinsippene for behandling av personopplysninger vil videreføres slik vi kjenner dem i dag. Det er likevel noe som er nytt, som det kan være særlig grunn til å være oppmerksom på.
18. januar 2018
Databehandling for leger. Bilde fra Istockphoto.com fotograf: LeoWolfert
Databehandling for leger. Bilde fra Istockphoto.com fotograf: LeoWolfert

Datatilsynet har også en egen side, hvor de løpende oppdaterer med hensyn til de nye reglene.

Regelverket er gjeldende for alle typer virksomheter, alt fra de store helseforetakene til enkeltstående legekontorer.

De nye reglene om personvern skal styrke enkeltpersoners rettigheter innenfor personvern, pålegge et større ansvar for de som behandler personopplysninger og vil generelt bidra til et større fokus og en større bevissthet rundt personvern. 

Mye vil fortsette som før men det vil bli noen innstramninger og andre endringer sammenlignet med dagens regelverk. Virksomheter som i dag etterlever det norske regelverket og retningslinjer for praktiseringen vil være godt på vei mot etterlevelse av den nye forordningen.

Vi har satt opp en ikke-uttømmende liste over noen overordnede punkter som vil innebære endringer:

Overordnede punkter