Artikler om personvern

Spørreundersøkelse om LIS1 i kommunehelsetjenesten

Legeforeningen/YLF sendte i uke 17 en spørreundersøkelse til utvalgte LIS1 for å kartlegge arbeidssituasjonen i kommunene. En påminnelse om undersøkelsen ble sendt ut mandag 13. mai.
24. april 2019

Undersøkelsen er utformet i samarbeid med KS. Formålet med undersøkelsen er å innhente informasjon om LIS1-tjenesten ute i kommunene, herunder legenes opplevelser av denne. Resultatene vil bli brukt av partene i utviklingen av legevaktstjenesten samt i forhandlingene av særavtalen SFS 2305.

Undersøkelsen blir sendt ut både på sms og på e-post. Vi ber om at du kun svarer én gang og du velger selv om dette skjer ved å svare på linken på e-post eller via linken du har fått på sms.

Legeforeningen er behandlingsansvarlig for spørreundersøkelsen og benytter Typeform som databehandler.

Å svare på undersøkelsene er frivillig. De opplysningene som samles inn er hovedsakelig det du selv legger inn når du svarer på undersøkelsen. I tillegg vil Typeform registrere data i forbindelse med din interaksjon med deres tjenester, slik som brukerdata, enhets- og applikasjonsdata og informasjon fra informasjonskapsler. Se mer om dette på Typeforms Privacy policy.

Undersøkelsen er ikke ute etter personidentifiserbare opplysninger, men det kan ikke utelukkes at svarene på undersøkelsen samlet sett gjør bakveisidentifisering mulig. For å minimere mulighetene for bakveisidentifikasjon ber vi deg unngå å oppgi navn eller andre identifiserende kjennetegn i fritekstfelt. Datamaterialet behandles imidlertid konfidensielt hos oss.

Datamaterialet kan bli utlevert til og brukt av de involverte partene i spørreundersøkelsen (YLF, KS og Legeforeningen) men vil ikke publiseres. Når undersøkelsens formål ikke lenger forsvarer lagring av data vil resultatene fra undersøkelsen slettes eller data anonymiseres. Anonyme datasett kan lagres på ubestemt tid.

Se Legeforeningens personvernerklæring for nærmere informasjon om vår håndtering av personopplysninger, kontaktinformasjon og hvordan du kan ivareta dine rettigheter som registrert.

Du kan også kontakte personvernombud@legeforeningen.no om du har spørsmål knyttet til håndteringen av personopplysninger i forbindelse med undersøkelsen.