Tillitsvalgtkurs

Slik blir kurshøsten 2020 for tillitsvalgte

En viktig oppgave for Legeforeningen, i avdeling for jus og arbeidsliv, er å tilby våre tillitsvalgte opplæring. På grunn av koronapandemien har vi måttet gjøre en del endringer og vi har måttet tenke nytt.
31. juli 2020
Foto: Colourbox

Resultatene etter en spørreundersøkelse utført tidligere denne våren, viser at de tillitsvalgte ønsker både fysiske og digitale kurs. De digitale kursene er ment som et supplement til de fysiske kursene.

Tirsdag 16. juni hadde vi over 200 påmeldte til vårt første digitale kurs. Vi ba i etterkant om tilbakemelding på nytteverdi og innspill til tema for nye kurs. Vi har fått veldig mange gode innspill om hva dere ønsker å lære mer om.

Kurshøsten 2020 vil bestå av både digitale og fysiske kurs. De digitale kursene vil foregå på Zoom følgende tirsdager kl. 09.00 – 10.00: 

 • 18.08 – Tariffavtalte rettigheter til kompetanseutvikling i sykehus – spesielt for nye tillitsvalgte i Spekter og Virke. 
 • 01.09 – A2 i et nøtteskall – spesielt for nye tillitsvalgte i Spekter. 
 • 15.09 – Grunnleggende helserett – alle tillitsvalgte, spesielt nye.
 • 29.09 – høstferie.
 • 13.10 – Ansettelsesprosesser – og tillitsvalgtes rolle – alle tillitsvalgte, spesielt nye.
 • 27.10 – Innføring i vikariater og andre ansettelsesforhold – alle tillitsvalgte, spesielt nye.
 • 10.11 – Personvern for tillitsvalgte – alle tillitsvalgte, spesielt nye.
 • 17.11 – Tillitsvalgt for fastleger – tillitsvalgte i kommunene.
 • 24.11 – Ansattvalgte styremedlemmer – spesielt for Spekter og Virke. 
 • 08.12 – Ytringsfrihet og lojalitetsplikt – alle tillitsvalgte, spesielt nye. 

Praktisk i forbindelse med de digitale kursene: 

 • Alle kursene er lagt ut i kurskatalogen, under "Tillitsvalgtkurs", for påmelding. 
 • Alle tillitsvalgte i alle tariffområder er invitert.
 • Vi angir tydelig hvem det enkelte kurs passer best for.
 • For å kunne melde deg på, må du være logget inn som medlem i Legeforeningen OG du må være registrert som tillitsvalgt hos oss. Får du ikke meldt deg på - send mail til tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no.
 • Alle foredrag filmes/tas opp og gjøres tilgjengelige i en 2-ukers periode.
 • For å delta live og/eller få tilgang på filmene i etterkant, må du være påmeldt kurset.
 • Når du har meldt deg på, vil du i løpet av kort tid motta en mail som sier du er påmeldt.
 • Alle påmeldte til det enkelte kurs vil motta en ny mail med link til Zoom-kurset – tidlig mandagen før det enkelte kurset.
 • Foredragene og filmene legges ut på det enkelte kurs i etterkant.

Fysiske kurs høsten 2020 

Hvert år ønsker vi å tilby modul I, II og III til våre tillitsvalgte. Før pandemien kom til Norge, rakk vi modul I-kurs for tillitsvalgte i Stat, Helse Vest (inkludert med Virke) og Helse Midt-Norge, (inkludert med Virke).  

Modul I

Modul I for tillitsvalgte i Helse Nord og Helse Sør-Øst og Virke skulle vært avholdt i september. Vi kontakter de tillitsvalgte i løpet av sommeren og undersøker muligheten for et komprimert Modul 1-kurs enkelte steder.  Så snart dette er på plass, sender vi ut invitasjoner til de tillitsvalgte i de regionene det gjelder.

Modul I for tillitsvalgte i kommunene og for avtalespesialister arrangeres 2.- 3. november 2020 i Oslo. Vi undersøker muligheten for å avholde dette i den nye kurs og konferansedelen i Legenes hus. Sted blir avklart i begynnelsen av august og vi sender da ut invitasjon med påmelding. 

Modul II 

Kurset i mars utgikk på grunn av pandemien. Det er nå besluttet at dette kurset blir arrangert 11.- 13. november – men da kun med 50 deltakere. De 50 som først meldte seg på vårens modul II-kurs – og som fortsatt er tillitsvalgte – har nå fått tilbud om plass med svarfrist 27. juli. Etter denne datoen går vi gjennom listen og tilbyr plass når noe blir ledig. Dette er derfor dessverre ikke åpent for påmelding.

Plan for neste ordinære modul II-kurs er tirsdag 23.- torsdag 25. mars 2021.

Modul III 

Modul III skulle vært arrangert i Praha i mars. Dette utgikk på grunn av pandemien. Dette kurset vil nå bli arrangert i begynnelsen av desember, i utgangspunktet med de samme deltakerne som hadde fått plass i mars. 

Alle fysiske kurs 

Alle fysiske kurs tilstrebes tilrettelagt for streaming. Om – og evt hvordan – dette lar seg gjør, må vi komme tilbake til over sommeren. 

Dersom korona-situasjonen på et senere tidspunkt tilsier at fysiske kurs ikke bør holdes likevel, vil de bli avlyst.