Ansettelse

Jeg har fått tilbud om jobb – arbeidsavtalen?