Arbeidstid

Arbeidstid for sykehusleger

På denne siden finner du informasjon om arbeidsordningene for leger ved sykehus omfattet av:

1. Tariffavtalen mellom Legeforeningen og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter (A2 – for område 10 Helseforetak og 4 Lovisenberg, heretter A2)

2. Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger (heretter Særavtalen) mellom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Legeforeningen. 

Arbeidstid reguleres i kap 3 i begge avtalene, og reguleringen er i stor grad sammenfallende.  

Avtalene i sin helhet finner du her.

Informasjon om arbeidstid på disse sidene er basert på de sentrale tariffavtalene. Det kan være avtalt lokale ordninger som avviker fra disse. En oversikt over lokale avtaler finner du her.

Hva er?

Hvor lang er den alminnelige arbeidstiden?

Hvordan organiseres den alminnelige arbeidstiden?

Arbeidstid i sommerferieperioden

Rett til hvile før, under og etter vakt

Rett til fritak fra vakt

Rett til redusert arbeidstid

Rett til fritak for nattarbeid

Overtid

Innhold kommer.