Arbeidstid for sykehusleger

Vaktfritak for overordnet lege