Arbeidstid for sykehusleger

Vaktfritak for overordnet lege

Vurderer du vaktfritak som overordnet lege? Se noen av konsekvensene og mulighetene for deg.