Arbeidsforhold

Fordypningstid for leger i spesialisering ansatt på sykehus

Leger i spesialisering ved sykehus har rett til en arbeidsplan der det er satt av tid til faglig fordypning.

Legeforeningen har avtalt dette med Spekter (overenskomstens del A2 § 4.1 og Virke (særavtalen § 4.1).

Svar på ofte stilte spørsmål om fordypningstid