KS - leger ansatt i kommunen

På denne siden finner du tariffavtaler som gjelder for leger ansatt i kommunen, eks. sykehjem, legevakt, ansatte fastleger og kommuneoverlege (ikke Oslo kommune)