Særavtale Stavanger legevakt

Periode: 1.9.2009 – 1.9.2010