Veiledere, rapporter, mv.

Veileder til utarbeidelse av avtaler om bemanning av kommunalt akutt døgnopphold (KAD)

I forbindelse med samhandlingsreformen er alle landets kommuner fra 1. januar 2016 forpliktet til å ha etablert KAD – kommunalt akutt døgnopphold. Dette er et nytt kommunalt helsetilbud, som ikke er regulert i de sentrale avtalene mellom KS og Legeforeningen.
4. oktober 2018

Legeforeningen har våren 2013 fått en rekke henvendelser fra tillitsvalgte i kommuner der prosesser med å etablere KAD allerede er i gang. Legeforeningen vil presisere at KAD ikke er en legevaktsoppgave, og at KAD-beredskap ikke er noe kommunene kan pålegge sine leger. Legeforeningen anbefaler derfor at det inngås lokale avtaler for å regulere ordningen.  

Basert på de henvendelser Legeforeningens sekretariat har fått fra tillitsvalgte vedrørende KAD, har vi utarbeidet en veileder for arbeid med slike lokale avtaler.  

Veilederen er ikke uttømmende, og vi tar gjerne imot innspill til suppleringer/forbedringer/klargjøringer på ja@legeforeningen.no – merk «KAD-veileder»  

Veilederen kan lastes ned fra menyen til høyre.

Du finner også informasjon hos Helsdirektoratet: