Oslo kommune

Hovedavtalen i Oslo kommune (Dokument 24)

Periode: 01.04.02 – 31.12.03 (Oppsagt, men lever på ettervirkning)
4. oktober 2018