Lønnsstatistikk Stat - 1.11.2011

Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) Tabell 305.

Excelfilen lastes ned fra høyre side. Når du åpner filen kan du bruke autofilter i kolonnen med stillingstittel for å finne din stillingskode og lønnsplasseringen i denne. Alle stillinger fremkommer med antall personer i henholdsvis heltids- og deltidsstilling, splittet på menn og kvinner på hvert benyttet lønnstrinn i  spennet. Spørsmål rettes til forhandling@legeforeningen.no.