Særavtale om arbeidsvilkår m.v. for leger i NAV (NAV-avtalen)

Fulltittel:

Særavtale om arbeidsvilkår m.v. for leger i Arbeids- og velferdsetaten

Tariffområde:

Stat

Avtalemotpart:

Staten ved Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Avtaletype

Særavtale

Periode:

1.5.2019-30.4.2024

Nettversjon/oppdatert:

27.01.2016