Hovedavtalen og avtale om forhandlingssystem

Hovedavtalen gir en rekke rettigheter for tillitsvalgte (blant annet fri til å delta på kurs), regulerer partssamarbeidet og forhandlingssystemet.