B-deler i Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Helse Møre og Romsdal HF – www.helse-mr.no. Avtaletype er overenskomst del B.
7. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Medisinstudent m/lisens - 481.050

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 548.500

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 611.300

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 659.500

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 729.500

Legespesialist - 770.000

Minimumslønn for overlege - 847.200