B-deler i Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Helse Møre og Romsdal HF – www.helse-mr.no. Avtaletype er overenskomst del B.
5. juli 2022