B-deler i Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF og Legeforeningen

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Helse Møre og Romsdal HF – www.helse-mr.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.05.2018 – 30.04.2020

Minimumslønn pr 01.01.19:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

Avlønnes etter LO gruppe 1 med påslag av kr 5000/10000/15000/20000 for påbegynt studieår, inntil 4 studieår.
473.600
526.800
604.300
652.000
703.500

734.000
802.200

Nettversjon/oppdatert:

11.01.20