B-deler i Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord-Trøndelag HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B for Tariffområde Spekter 10. Avtalemotpart er Helse Nord-Trøndelag HF - www.hnt.no.
1. juli 2022