B-deler i Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord-Trøndelag HF og Legeforeningen

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Helse Nord-Trøndelag HF - www.hnt.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.05.2018 – 30.04.2020

Minimumslønn pr 01.01.19:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

Som LO gruppe 2, avhengig
av lønnsansiennitet
472.100
526.300
594.800
646.500
697.500
728.900 
734.000 
821.700

Nettversjon/oppdatert:

11.01.2020