B-deler i Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord-Trøndelag HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B for Tariffområde Spekter 10. Avtalemotpart er Helse Nord-Trøndelag HF - www.hnt.no. Avtaletype er overenskomst del B og perioden er 01.05.2020-30.04.2022.
5. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. u/lisens - Som LO gruppe 2, avhengig
av lønnsansiennitet. Virkningsdato som for LO

Med.stud. m/lisens - 493.000

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 548.000

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 601.800

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 654.000

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 723.500

LIS D - 761.291

Legespesialist - 769.000 

Overleger - 875.700