B-deler i Helse Midt-Norge RHF

St. Olavs hospital HF og Legeforeningen

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

St Olavs hospital - https://stolav.no/

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.05.2018 – 30.04.2020

Minimumslønn pr 01.01.19:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger


Avtales individuelt
473.600
527.800
595.800
643.500
692.500
739.200
739.700
817.400

Nettversjon/oppdatert:

13.01.20