B-deler i Helse Midt-Norge RHF

St. Olavs hospital HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde for Spekter 10, med avtalemotpart St Olavs hospital - https://stolav.no/. Avtaletype overenskomst del B i perioden 01.01.21 -
5. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. u/lisens - avlønnes i henhold til de arbeidsoppgavene/funksjonene de er ansatt til å utføre.

Med.stud. m/lisens - 494.000

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 549.500

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 602.800

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 651.000

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 718.500

LIS D - 774.700

Legespesialist - 774.700 

Overlege - 856.400