B-deler i Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10. Avtalemotpart er Helgelandssykehuset HF – www.helgelandssykehuset.no.
5. juli 2022