B-deler i Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10. Avtalemotpart er Helgelandssykehuset HF – www.helgelandssykehuset.no. Avtaletype er overenskomst del B perioden 01.01.21 -
6. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. u/lisens - I henhold til foretakets lønnspolitikk

Med.stud. m/lisens - 489.050

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 548.500

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 601.800

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 650.000

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 718.000

Legespesialist - 812.000 

Overleger - 866.100