B-deler i Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF og Legeforeningen

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Helgelandssykehuset HF – www.helgelandssykehuset.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.05.2018 – 30.04.2020

Minimumslønn pr 01.01.19:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger


I henhold til foretakets lønnspolitikk
474.600
526.800
594.800
642.500
692.000

777.000
824.400

Nettversjon/oppdatert:

11.01.2020