B-deler i Helse Nord RHF

Helse Finnmark HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10. Avtalemotpart er Helse Finnmark HF – www.helse-finnmark.no.
5. juli 2022