Helse Finnmark HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10. Avtalemotpart er Helse Finnmark HF – www.helse-finnmark.no.