B-deler i Helse Nord RHF

Nordlandssykehuset HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Nordlandssykehuset HF – www.nordlandssykehuset.no.
5. juli 2022