B-deler i Helse Nord RHF

Nordlandssykehuset HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Nordlandssykehuset HF – www.nordlandssykehuset.no. Avtaletype er Overenskomst del B for perioden 01.01.21 - 30.04.22
21. mars 2022

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. u/lisens - Avtales individuelt

Med.stud. m/lisens - 482.060

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 548.500

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 601.800

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 650.500

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 719.000

Legespesialist - 815.000 

Overleger - 867.000