B-deler i Helse Nord RHF

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Universitetssykehuset i Nord-Norge HF – www.unn.no. Avtaletype er overenskomst del B for perioden 01.01.21 -
6. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. u/lisens -Avtales individuelt

Med.stud. m/lisens - 482.567

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 551.000

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 604.800

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 652.700

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 720.500

Legespesialist - 775.000

Overleger - 900.048