Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Universitetssykehuset i Nord-Norge HF – www.unn.no.