B-deler i Helse Nord RHF

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Legeforeningen

14. august 2018

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF – www.unn.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.05.2018 – 30.04.2020

Minimumslønn pr 01.01.19:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 
Avtales individuelt
475.100
529.300
597.800
645.200
694.500

740.000
855.986

Nettversjon/oppdatert:

11.01.2020