B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Akershus universitetssykehus HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Akershus universitetssykehus HF – www.ahus.no.
1. juli 2022