B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Akershus universitetssykehus HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Akershus universitetssykehus HF – www.ahus.no. Avtaletype er overenskomst del B for perioden 01.05.2020 - 30.04.2022.
6. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. u/lisens - Avtales individuelt

Med.stud. m/lisens - 489.000

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 548.000

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 601.800

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 650.000

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 718.500

Legespesialist - 771.000

Overleger - 838.500