B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Akershus universitetssykehus HF og Legeforeningen

14. august 2018

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Akershus universitetssykehus HF – www.ahus.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.05.2018 – 30.04.2020

Minimumslønn pr 01.01.19:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 
Avtales individuelt
471.600
526.300
594.800
642.500
692.500
720.250
736.000 
793.500

Nettversjon/oppdatert:

11.01.2020