B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Oslo universitetssykehus HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Oslo universitetssykehus HF – www.oslo-universitetssykehus.no.
6. juli 2021