B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sørlandet sykehus HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Sørlandet sykehus HF – www.sshf.no. Avtaletype er overenskomst del B for perioden 01.01.2021 -
7. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. m/lisens - 483.000

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 545.000

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 597.800

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 648.000

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 716.600

Legespesialist - 774.000

Overleger - 837.200