B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sørlandet sykehus HF og Legeforeningen

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Sørlandet sykehus HF – www.sshf.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.05.2018 – 30.04.2020

Minimumslønn pr 01.01.19:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

Avlønnes i forhold til den definerte stilling og de arbeidsoppgaver som er knyttet til stillingen.

471.100
523.300
590.800
640.500
690.600
715.100
739.000
790.200

Nettversjon/oppdatert: 11.01.2020