B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sørlandet sykehus HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Sørlandet sykehus HF – www.sshf.no.
1. juli 2022