B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sunnaas sykehus HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Sunnaas sykehus HF – www.sunnaas.no. Avtaletype er overenskomst del B i perioden 01.01.2021 -
6. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. u/lisens - Avtales individuelt

Med.stud. m/lisens - -

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 603.800

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 652.000

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 718.500

Legespesialist - -  

Overleger - 845.600