B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset i Vestfold HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Sykehuset i Vestfold HF – www.siv.no. Avtaletype er overenskomst del B for perioden 01.01.2021 -
7. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21 for Sykehuset i Vestfold:

For klinikk psykisk helse og avhengighet gjelder egne minimumssatser.

Med.stud. m/lisens - 495.000

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 547.700

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 601.300

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 648.500

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 718.500

Legespesialist - 768.000

Overleger - 837.500