B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset i Vestfold HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Sykehuset i Vestfold HF – www.siv.no.
7. juli 2021