B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset i Vestfold HF og Legeforeningen

Overenskomst mellom SiV HF og Den norske legeforening Overenskomst B-del

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Sykehuset i Vestfold HF – www.siv.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.05.2018 – 30.04.2020

Minimumslønn pr 01.01.19:
Med.stud. u/lisens
T.o.m. 4 semester
F.o.m. 5 semester
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 


474.600
526.000
594.300
641.000
692.500
717.500
733.000
793.700

Nettversjon/oppdatert: 11.01.2020