B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde for Spekter 10 med avtalemotpart Sykehuset Innlandet HF – www.sykehuset-innlandet.no. Avtaletype er overenskomst del B for perioden 01.05.2020 – 30.04.2022.
6. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. m/lisens - 484.532

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 547.000

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 600.300

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 648.500

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 719.500

Legespesialist - 771.000

Overleger - 841.125