B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde for Spekter 10 med avtalemotpart Sykehuset Innlandet HF – www.sykehuset-innlandet.no.
2. juni 2022