B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF og Legeforeningen

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Sykehuset Innlandet HF – www.sykehuset-innlandet.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.05.2018 – 30.04.2020

Minimumslønn pr 01.01.19:
Med.stud. u/lisens

 

Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 

Avlønnes under samme administrative lønnsmodell som helsepersonell under høyskoleutdanning.
Ved annet stillingsinnhold avlønnes vedkommende ut fra stillingens innhold.


473.100
525.300
593.300
641.000
693.500
729.400
736.000
800.825 

Nettversjon/oppdatert: 11.01.2020