Sykehuset Østfold og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Sykehuset Østfold HF – www.sykehuset-ostfold.no.