B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Østfold og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Sykehuset Østfold HF – www.sykehuset-ostfold.no. Avtaletype er overenskomst del B for perioden 1. mai 2020 til 30. april 2022.
7. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. m/lisens - 492.515

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 546.500

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 600.800

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 648.500

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 716.500

Legespesialist - 773.000

Overleger - 830.000