B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Telemark HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 ed avtalemotpart Sykehuset Telemark HF – www.sthf.no. Avtaletype er overenskomst del B for perioden 01.01.2021 -
7. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. m/lisens - 485.000

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 546.000

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 600.800

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 648.750

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 718.500

Legespesialist - 770.000

Overleger - 835.600