Sykehuset Telemark HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 ed avtalemotpart Sykehuset Telemark HF – www.sthf.no.