B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Telemark HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 ed avtalemotpart Sykehuset Telemark HF – www.sthf.no.
1. juli 2022