B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Vestre Viken HF og Legeforeningen

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Vestre Viken HF – www.vestreviken.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.05.2018 – 30.04.2020

Minimumslønn pr 01.01.19:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger
Avtales individuelt
470.600
525.000
594.900
642.000
695.000
735.000
737.000
818.050

 

Nettversjon/oppdatert: 11.01.2020