B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Vestre Viken HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Vestre Viken HF – www.vestreviken.no.
1. juli 2022