B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Vestre Viken HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Vestre Viken HF – www.vestreviken.no. Avtaletype er overenskomst del B for perioden 01.01.2021 -
7. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. m/lisens - 478.000

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 546.700

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 601.900

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 649.500

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 721.000

Legespesialist - 772.000

Overleger - 854.300