Helse Bergen HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Helse Bergen HF – www.helse-bergen.no.