B-deler i Helse Vest RHF

Helse Bergen HF og Legeforeningen

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Helse Bergen HF – www.helse-bergen.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.05.2018 – 30.04.2020

Minimumslønn pr 01.01.19:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 
Avtales individuelt
472.600
526.800
595.800
642.500
669.500
722.500 
738.000
814.100 

Nettversjon/oppdatert: 11.01.2020

Kontakt foretakstillitsvalgt i Helse Bergen for spørsmål om B-delen