B-deler i Helse Vest RHF

Helse Bergen HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Helse Bergen HF – www.helse-bergen.no. Avtaletype er overenskomst del B for perioden 01.01.2021 -
7. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. m/lisens - 485.100

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 548.500

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 602.800

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 650.000

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 719.500

Legespesialist - 773.000

Overleger - 852.600