Helse Fonna HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Helse Fonna HF – www.helse-fonna.no.