B-deler i Helse Vest RHF

Helse Fonna HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Helse Fonna HF – www.helse-fonna.no. Avtaletype er overenskomst del B perioden 01. 01.2021 -
13. september 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. m/lisens - 492.750

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 549.500

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 603.200

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 652.200

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 719.500

Legespesialist - 772.000