Helse Førde HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Helse Førde HF – www.helse-forde.no.