B-deler i Helse Vest RHF

Helse Førde HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Helse Førde HF – www.helse-forde.no. Avtaletype er overenskomst del B i perioden 01.01.2021 -
7. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Med.stud. m/lisens - 489.100

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 551.500

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 624.200

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 672.200

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 745.500

Legespesialist - 787.000

Overleger - 882.100