Helse Stavanger HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Helse Stavanger HF – www.helse-stavanger.no.