B-deler i Helse Vest RHF

Helse Stavanger HF og Legeforeningen

Overenskomstens del B i tariffområde Spekter 10 med avtalemotpart Helse Stavanger HF – www.helse-stavanger.no. Avtaletype er overenskomst del B for perioden 01.01.2021 -
7. juli 2021

Minimumslønn pr 01.01.21:

Nivå 1 (0-1 år av gjennomført tid i spesialisering) - 549.900

Nivå 2 (1-2 år av gjennomført tid i spesialisering) - 603.600

Nivå 3 (2-4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 651.100

Nivå 4 (> 4 år av gjennomført tid i spesialisering) - 718.700

Legespesialist - 780.900

Overleger - 858.600