Minimumslønn sykehus

Lønnsforhandlinger i sykehus kan enten foregå på sentralt nivå eller lokalt i det enkelte helseforetak. De siste årene har det både vært lokale og sentrale lønnsforhandlinger for alle legegruppene, og minimumslønnene vil derfor variere mellom helseforetakene.