B-del Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 2017

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 4

Avtalemotpart:

Lovisenberg diakonale sykehus AS – www.lds.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

1.01.2017 – 31.12.2017

Minimumslønn pr 1.1.17:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D

Legespesialist
Overleger:


Som hjelpepleier etter 18 mnd (se § 5.2)
449.200
497.200
578.300
637.200
684.800
728.400

728.400
859.014

Nettversjon/oppdatert:

1.0 / 4.10.17