Hovedoppgjøret Spekter 2012 - protokoller

Tariffområde:

Spekter

Avtalemotpart:

Spekter

Avtaletype

Protokoller fra hovedoppgjøret 2012

Periode:

1.5.12 – 30.4.14

Nettversjon/oppdatert:

1.0 / 6.8.12