Overenskomstens del A1 - sosiale bestemmelser - Lovisenberg 2014/2016

Fulltittel:

Overenskomstens del A1 – Sosiale bestemmelser

Tariffområde:

Spekter 4

Avtalemotpart:

Spekter

Avtaletype

Overenskomst

Periode:

2014-2016

Nettversjon/oppdatert:

1.0 / 6.8.12