Overenskomstens del A2 - Spekter 4 (Lovisenberg) 2014/2016

Full tittel: Overenskomstens del A2
Tariffområde: Spekter 4
Avtalemotpart: Spekter (www.spekter.no)
Avtaletype: Overenskomst del A2
Periode: 01.05.14 – 30.04.16
Minimumslønn pr. 1.1.2015  
Med.stud. u/lisens Ikke regulert
Med.stud. m/lisens 429 700
Turnusleger 475 200
LIS A 549 800
LIS B 606 700
LIS C 653 300
LIS D 696 900
Legespesialist 696 900
Overlege 814 914
Nettversjon/oppdatert: 26.06.2015