Landsforeningen for hjerte – og lungesyke – LHL (Spekter område 12)

Overenskomstforhandlingene i LHL foregår mellom Spekter og SAN (Legeforeningen)