Betanien hospital Skien

Protokoller fra lokale lønnsforhandlinger med Betanien hospital i Skien.

Oppsummering grunnlønn

Leger i spesialisering:
LIS 2 år: kr. 649 428,-
LIS 3 år: kr. 704 119,-
LIS 4 år: kr. 758 182,-

Overleger: kr. 929 860,-