Betanien hospital Skien

Protokoller fra lokale lønnsforhandlinger med Betanien hospital i Skien.

Oppsummering grunnlønn

Leger i spesialisering:
LIS 2 år: kr. 710 526,-
LIS 3 år: kr. 770 363,-
LIS 4 år: kr. 829 511,-

Overleger: kr. 1 017 526,-